YAZARLAR

 • Demet Sunar Caferzat

  Demet Sunar Caferzat

  İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe ve Viyana Üniversitesi’nde İletişim Bilimler üzerine lisans eğitimi aldı. Uzun yıllar medya sektöründe Aktüel, Bebeğim ve Biz, Life + gibi dergilerde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2014 Mayıs ayından itibaren Eğitimpedia’da editörlük yapıyor.

 • BÜMED MEÇ Okulları

  BÜMED MEÇ Okulları

 • Yılmaz Erdal

  Yılmaz Erdal

  2003 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitenin Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. 2003-2004 eğitim yılında İngiltere'de Camphill Community Coleg Elidyr Özel Eğitim Merkezi'nde çalıştı. Daha sonra çeşitli özel ve devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği'nin 250 saatlik “Bilişsel Terapi” eğitimini tamamladı. Daha sonra, Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde 400 saatlik “Psikodrama” eğitimi aldı. Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde “Stratejik Aile Terapisi” eğitimini tamamlayan Erdal, farklı terapi yaklaşımlarıyla ilgili pek çok kısa süreli eğitime katıldı. Çağdaş Drama Derneği'nin 5 aşamalı liderlik programını tamamladıktan sonra, Yaratıcı Drama Lideri olarak görev yaptı. Erdal aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır. 2009 yılında başladığı Geştalt Terapi Derneği’nin 4 yıllık “Geştalt Terapi” eğitiminin teorik kısmını tamamlayan Yılmaz Erdal, halen tez yazım aşamasına devam etmektedir. Halen eğitim uzmanı ve psikoterapist olarak görev yapmaktadır.

 • Merve Bayer

  Merve Bayer

  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini, İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel eğitim uzmanı ve özel okullarda psikolojik danışman olarak görev yaptı. Ayrıca aile ve çocuklara bireysel danışmanlık desteği verdi. Bilişsel Davranışçı Terapi, Sosyodrama ve Oyun Terapisi Eğitimi başta olmak üzere alanıyla ilgili pek çok eğitim ve seminere katıldı.

 • Ayşe Yıldız

  Ayşe Yıldız

  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde Üstün Zekalılar Öğretmenliği yandal programını ve çeşitli terapi eğitimlerini tamamladı.

 • AKIN CİHAN

  AKIN CİHAN

  Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Ardından aynı üniversitesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup tez çalışmalarını sürdürmektedir. Çözüm Odaklı Kısa Terapi ve Bilişsel Varoluş Terapi Eğitimleri başta olmak üzere birçok eğitime katıldı. Yüksek lisans eğitimde Boğaziçi Üniversitesi Ruh Sağlığını Destekleme Komisyonu ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin desteğiyle yürütülen ‘İşimiz Okumak’ sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

 • Yelda Acarbay

  Yelda Acarbay

  Okul öncesi eğitime yürekten bağlı bir eğitimci aynı zamanda iki çocuklu tam zamanlı annedir. 10 yılı Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Birimi olmak üzere, 18 yıldır özel okullarda yöneticilik ve danışmanlık yapmaktadır. Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisansını, Kapsamlı Okul İklimini Değerlendirme Ölçeği’nin (KOİD) Türkçe Dilsel Eşdeğerlik, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmasını adapte ederek bitirmiştir. Çok sevdiği mesleğindeki anıları kaydetmek, seyahat etmek ve mutfakta zaman geçirmek hobileri arasındadır.

 • Zeynep Kızıltepe

  Zeynep Kızıltepe

  Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra lisansını ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Doktorasını University of Exeter’dan aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanı ve aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olan Kızıltepe’nin, yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri ve Türkiye’de yayınlanmış ‘Öğretişim-Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım’ adlı bir ders kitabı vardır.

 • Tümay Algan Ferrara

  Tümay Algan Ferrara

  Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenlik ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çift Ana dal Programlarından mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede tamamladı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Erken Çocukluk Eğitimi Birimi’ nde beş sene eğitim sorumlusu olarak çalıştı. AÇEV’de aile eğitimlerinin yaygınlaştırılmasında ve Okul Öncesi Eğitim Programı’ nın geliştirilip uygulanmasında görev aldı. Yaz Okulları- Okul Öncesi Eğitim Programı Proje Koordinatörlüğünü üstlendi. Tümay Algan Ferrara ayrıca çeşitli özel okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı ve yönetici olarak görev yaptı. Çalıştığı okullarda aldığı deneyimsel oyun terapisi eğitimi çerçevesinde uygulamalar yaptı.

 • Çizgi Çocuk Atölyesi

  Çizgi Çocuk Atölyesi

  Çizgi Çocuk Atölyesi, Yasemin Erdin Tavukçu ve Zeynep Cin tarafından çocuklara açık atölye fikriyle 2011 yılında kurulmuş bir yaratıcı resim ve heykel atölyesidir. Sanat eğitiminde farklı yaklaşımlar geliştirmek üzerine çalışan ve bunları Çizgi Çocuk Atölyesi’nde birlikte hayata geçiren Yasemin ve Zeynep, atölyedeki çalışmaları dışında; disiplinler arası workshoplar, okul ve organizasyonlarda atölye danışmanlığı, proje tasarımı ve uygulamaları, doğada oyun ve sanat kampları da gerçekleştirmektedirler.

 • Öykü Karcı Öztürk

  Öykü Karcı Öztürk

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programını tamamladı. Lisans dönemi boyunca Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu, Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Prof.Dr. Oğuz Polat’ın yönettiği Çocuk İstismarı ile ilgili yapılan çalışmada yer aldı. Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve Gestalt Bakış Açısı Eğitimi olmak üzere birçok eğitime katıldı. Özel eğitim kurumlarında Psikolojik Danışman olarak görev yapıyor.

 • Yard. Doç. Dr. Engin Ader

  Yard. Doç. Dr. Engin Ader

  Yard. Doç. Dr. Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim bölümünde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

 • NURCAN İNAN

  NURCAN İNAN

  Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdikten sonra Yıldız Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Üniversite sırasında kısa bir dönem öğrenci değişimi ile Hollanda'nın Almaar Üniversitesinde eğitimine devam ederek Hollanda eğitim sistemini inceleme şansı buldu. California ve Melborne üniversitelerinde "Eğitimde Farklılaştırma" ve " Ölçme Değerlendirme" üzerine online sertifika programlarına katıldı. 16 sene eğitimcilik deneyimi (devlet okulu ve özel okullarda) yanında 5 sene de eğitim danışmanlığı görevini sürdürdü. Bu görev süresince birçok okul kuruluş ve yapılandırmalarında; öğretmen koçluğu, eğitim danışmanlığı ve program geliştirme görevini yaptı.

 • Prof. Dr. Belma Haznedar

  Prof. Dr. Belma Haznedar

  Prof. Dr. Belma Haznedar Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İkidillilik ve Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi alanında İngiltere’de Durham Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Haznedar’ın araştırmaları, anadil edinimi, eşzamanlı ve ardışık ikidillilik, çocuklara erken yaşta dil öğretimi ve çocuklarda okuma edinimi konularına odaklanmıştır. Uluslararası yayınları önemli sayıda atıf alan Prof. Dr. Belma Haznedar’ın çocukta ikinci dil edinimi ile çocuklara yabancı dil eğitimi alanında derlemiş olduğu ‘Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective’ ve ‘Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools’ başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, erken yaşta ikidillilik, çocuklarda dil bozuklukları ve çocuklara dil öğretimi alanında ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük ve proje elemanı olarak görev yapmış ve yurtdışında atıf endekslerinde yer alan dergilerde danışma kurulu üyesi ve hakem olarak yer almaktadır.

 • Gökçe Orhan

  Gökçe Orhan

  Kadir Has Üniversitesi Bilgi Teknolojileri ve Programlama bölümünden mezun oldu. Kodlama ve Maker Eğitmen eğitimlerini tamamladı. Bilişim Teknolojileri öğretmenliği, eğitim teknolojileri yöneticiliği, maker & kodlama eğitmenliği yaptı ve mesleğinde 14. yılını doldurmaktadır.

 • Mehmet Bozyurt

  Mehmet Bozyurt

  Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi'nde pedagojik formasyon eğitimi aldı. Mesleğinde 6. senesini dolduruyor.

 • Deniz Sezer

  Deniz Sezer

  Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra Newport Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansını tamamladı. Öğretmenlik hayatına, mezunu olduğu Galatasaray Lisesi’nde Edebiyat öğretmeni olarak başladı ve ardından yine aynı kurumda Müdür Yardımcılığı yaptı. Özel bir Ortaokulda 13 yıl boyunca Müdür Yardımcılığı görevini başarı ile sürdürdü. Yöneticiliği sırasında yurtiçi ve yurtdışı eğitimler aldı, seminerler verdi. Edebiyat alanında yazınsal çalışmalarını sürdürmekte olan Deniz Sezer, öğretmenlikte 21, yöneticilikte 17. yılına dolduruyor.

 • Nevin Dölek

  Nevin Dölek

  Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisans, Psikolojik Danışma ve RehberlikBölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını Marmara Üniversitesi EğitimBilimleri Enstitüsü’nde “Çocuklar Arasında Zorbaca Davranışlar” konulu tez çalışması iletamamlamıştır. Bir özel okulda uzun yıllar okul psikoloğu olarak çalışmıştır. BAKIŞ Eğitim vePsikolojik Danışmanlık Merkezi kurucusu ve yöneticilerindendir. Aile ve çift terapistidir.Çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerinde ve dışarıdan sözleşmeliyarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Uluslararası Okul Psikologları Derneği(ISPA)’nin yönetim kurulunda kongre koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. Çeşitli kitap vedergilerde okul psikolojisi, çocuk gelişimi ve gençler üzerine makaleleri yayımlanmış olanNevin Dölek , 2000 yılında Amerikan Okul Psikologları Derneği (NASP) , 2006 yılında iseUluslararası Okul Psikologları Derneği (ISPA) tarafından ödül verilmiştir.

 • DAMLA USTA BİRTANE

  DAMLA USTA BİRTANE

  Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nde Eğitim Yönetim ve Denetimi yüksek lisansını tamamladı. 4 yıldır okul öncesi sınıf öğretmeni olarak çalışıyor.

 • Ayşegül Solmaz

  Ayşegül Solmaz

  Marmara Üniversitesi Okul öncesi Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesinde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Eğitim sektöründeki köklü kurumlarda Koordinatör, Bölüm Başkanı, Öğretmen, Öğretmen Eğitimcisi gibi çeşitli kademelerdeki görevlerde bulundu. Mesleğinde 14. yılını dolduruyor.