YAZARLAR

Özge KAMER UZUN

Özge Kamer Uzun

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Çağdaş Drama Derneği’nde drama liderliği programını tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam ediyor. LÖSEV’de 3 yıl gönüllü olarak görev aldı. Boğaziçi Üniversitesi Okul öncesi Eğitim Uygulama Birimi’nde stajını tamamladı. Mesleğinde ve MEÇ Ailesi’nde 7. yılını dolduruyor. BÜMED MEÇ Arnavutköy yerleşkesinde Drama öğretmeni olarak görev yapıyor.

Toby OLDMAN

Toby Oldman

Toby Oldman has been an educator for nearly 25 years. He has fully qualified teacher status as an English and English Literature at secondary level in the UK, and has also had experience at primary level, too. Toby has spent many years in Istanbul as an EFL instructor or manager at various educational establishments and has taught across the age range from children to young adults and business people. He also ran his own English Language company for a few years, providing training and exam preparation such as IELTS and TOEFL. Currently, he is employed as an English Coordinator at BUMED MEÇ Okullari.

Evrim ÇELİK

evric_celikİstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde bir süre okuduktan sonra Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin sınıf öğretmenliği sertifika programına dahil oldu. MEF Üniversitesi’nde Eğitim Teknolojileri üzerine sertifika programına katılarak Eğitim Teknoloğu ünvanı aldı. PYP ve MYP Okulları’nda uzun yıllar sosyal bilgiler öğretmeni olarak çalıştı. Mesleğinde 17. yılını tamamladı. 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde MEÇ Ailesi’ne katıldı.

ÖZNUR KARAELOĞLU
oznur-karaeloglu-avatar Lisansını İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünde tamamlamış(2000) aynı üniversitede pedagojik formasyon eğitimi de almıştır. Beş yıl özel bir eğitim kurumunda Biyoloji öğretmenliği ve buna ek olarak öğrencileri ile hedef bilinci, zaman yönetimi ve motivasyon çalışmaları yapmıştır. Öğrencilerdeki okuma sorunlarının sınav başarılarını olumsuz etkilediğini fark ederek, hızlı okuma ile ilgili sertifikalar almış ve profesyonel olarak çocuklar ve yetişkinler için “Hızlı Okuma ve Anlama Eğitmeni” olarak çalışmaya başlamıştır.

2007 yılında Türkiye’de çocuklara yönelik, alanında yazılan ilk kitap olan “Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma” kitabını yazmış, kurumsal ve bireysel çalışmalar yapmıştır.

2010 yılında “Sınavlar İçin Hızlı Okuma” kitabını yazmış sonrasında kitabı güncelleyerek 2015 yılında ‘Liseler İçin Hızlı Okuma’ olarak yeniden yayınlamıştır. Bu kitapta öğrencilerin sınav süresini verimli ve etkin değerlendirme tekniklerini anlatmış, öğrenme temaları ve sınav taktiklerine de yer vererek, öğrencilerin kendi kendine çalışabileceklerini göstermiştir.

Kişilerdeki dikkat ve algılama sorunlarını fark ederek, analitik algılarını güçlendirici çalışmalar yapmış ve “Fark Etmeden Öğrenme Metodunu” uygulamaya başlamıştır. Bu metot ile öğrencilerini -uygulama ve etkinliklerle- verimli okuyarak daha hızlı anlamaya sevk etmiştir. Yine bu dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nden ‘Yaratıcı Yazarlık Eğitimi’ alarak öğrencileri ile hikaye oluşturma, tamamlama gibi yaratıcı ve bütüncül algılamanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmıştır. Anlamanın geliştirilmesi için yeni teknikler geliştirmiş, algılamanın genişlemesi ve dikkatin artışını sağlamak amacıyla kişiye özel çalışmalar da yapmaya başlamıştır. Disleksi eğitimi alarak okuma güçlüğü yaşayan çocuklarla da çalışmalar yapmıştır.

Birçok kurumda 3000 saatin üzerinde ‘Hızlı Okuma, Anlama ve Algılama’, ‘Dikkat ve Odaklanma’ başlıklı eğitimleri vermiştir.

2014 yılında ise ilk öykü kitabı olan ‘Köpek Olmak İsteyen Kedi’ kitabını yayınlamıştır.

Kitapları

Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma, Fom Kitap, 2007 (İlk baskı)
Lise İçin Anlayarak Hızlı Okuma, Fom Kitap, 2015
Köpek Olmak İsteyen Kedi, Fom Kitap, 2014

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Cumhurbaşkanlığı Konuşan Kitap Şenliği
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Young Guru Akademi
Bilim Kahramanları Derneği
Soma’da Kitapla Gülen Yüzlü Çocuklar

www.oznurkaraeloglu.com

DEMET SUNAR CAFERZAT

İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe ve Viyana Üniversitesi’nde İletişim Bilimler üzerine lisans eğitimi aldı. Uzun yıllar medya sektöründe Aktüel, Bebeğim ve Biz, Life + gibi dergilerde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2014 Mayıs ayından itibaren Eğitimpedia’da editörlük yapıyor.

MERVE BAYER

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini, İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel eğitim uzmanı ve özel okullarda psikolojik danışman olarak görev yaptı. Ayrıca aile ve çocuklara bireysel danışmanlık desteği verdi. Bilişsel Davranışçı Terapi, Sosyodrama ve Oyun Terapisi Eğitimi başta olmak üzere alanıyla ilgili pek çok eğitim ve seminere katıldı.

AKIN CİHAN

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Ardından aynı üniversitesinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı yüksek lisans eğitimine devam etmekte olup tez çalışmalarını sürdürmektedir. Çözüm Odaklı Kısa Terapi ve Bilişsel Varoluş Terapi Eğitimleri başta olmak üzere birçok eğitime katıldı. Yüksek lisans eğitimde Boğaziçi Üniversitesi Ruh Sağlığını Destekleme Komisyonu ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin desteğiyle yürütülen ‘İşimiz Okumak’ sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

AYŞE YILDIZ

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde Üstün Zekalılar Öğretmenliği yandal programını ve çeşitli terapi eğitimlerini tamamladı.

YELDA ACARBAY

yelda-acarbayOkul öncesi eğitime yürekten bağlı bir eğitimci aynı zamanda iki çocuklu tam zamanlı annedir. 10 yılı Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Birimi olmak üzere, 22 yıldır özel okullarda yöneticilik ve danışmanlık yapmaktadır. Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisansını, Kapsamlı Okul İklimini Değerlendirme Ölçeği’nin (KOİD) Türkçe Dilsel Eşdeğerlik, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmasını adapte ederek bitirmiştir. Çok sevdiği mesleğindeki anıları kaydetmek, seyahat etmek ve mutfakta zaman geçirmek hobileri arasındadır.

ZEYNEP KIZILTEPE

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra lisansını ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Doktorasını University of Exeter’dan aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanı ve aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olan Kızıltepe’nin, yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri ve Türkiye’de yayınlanmış ‘Öğretişim-Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım’ adlı bir ders kitabı vardır.

ÖYKÜ KARCI ÖZTÜRK

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programını tamamladı. Lisans dönemi boyunca Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu, Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Prof.Dr. Oğuz Polat’ın yönettiği Çocuk İstismarı ile ilgili yapılan çalışmada yer aldı. Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve Gestalt Bakış Açısı Eğitimi olmak üzere birçok eğitime katıldı. Özel eğitim kurumlarında Psikolojik Danışman olarak görev yapıyor.

ÇİZGİ ÇOCUK ATÖLYESİ

Çizgi Çocuk Atölyesi, Yasemin Erdin Tavukçu ve Zeynep Cin tarafından çocuklara açık atölye fikriyle 2011 yılında kurulmuş bir yaratıcı resim ve heykel atölyesidir. Sanat eğitiminde farklı yaklaşımlar geliştirmek üzerine çalışan ve bunları Çizgi Çocuk Atölyesi’nde birlikte hayata geçiren Yasemin ve Zeynep, atölyedeki çalışmaları dışında; disiplinler arası workshoplar, okul ve organizasyonlarda atölye danışmanlığı, proje tasarımı ve uygulamaları, doğada oyun ve sanat kampları da gerçekleştirmektedirler.

NURCAN İNAN

Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdikten sonra Yıldız Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Üniversite sırasında kısa bir dönem öğrenci değişimi ile Hollanda’nın Almaar Üniversitesinde eğitimine devam ederek Hollanda eğitim sistemini inceleme şansı buldu. California ve Melborne üniversitelerinde “Eğitimde Farklılaştırma” ve ” Ölçme Değerlendirme” üzerine online sertifika programlarına katıldı. 16 sene eğitimcilik deneyimi (devlet okulu ve özel okullarda) yanında 5 sene de eğitim danışmanlığı görevini sürdürdü. Bu görev süresince birçok okul kuruluş ve yapılandırmalarında; öğretmen koçluğu, eğitim danışmanlığı ve program geliştirme görevini yaptı.

YARD. DOÇ. DR. ENGİN ADER

Yard. Doç. Dr. Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim bölümünde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

AYŞEGÜL SOLMAZ

Marmara Üniversitesi Okul öncesi Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesinde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Eğitim sektöründeki köklü kurumlarda Koordinatör, Bölüm Başkanı, Öğretmen, Öğretmen Eğitimcisi gibi çeşitli kademelerdeki görevlerde bulundu. Mesleğinde 14. yılını dolduruyor.

PROF. DR. BELMA HAZNEDAR

Prof. Dr. Belma Haznedar Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İkidillilik ve Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi alanında İngiltere’de Durham Üniversitesi Dilbilim Bölümü’nde tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Haznedar’ın araştırmaları, anadil edinimi, eşzamanlı ve ardışık ikidillilik, çocuklara erken yaşta dil öğretimi ve çocuklarda okuma edinimi konularına odaklanmıştır. Uluslararası yayınları önemli sayıda atıf alan Prof. Dr. Belma Haznedar’ın çocukta ikinci dil edinimi ile çocuklara yabancı dil eğitimi alanında derlemiş olduğu ‘Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective’ ve ‘Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools’ başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, erken yaşta ikidillilik, çocuklarda dil bozuklukları ve çocuklara dil öğretimi alanında ulusal ve uluslararası projelerde yürütücülük ve proje elemanı olarak görev yapmış ve yurtdışında atıf endekslerinde yer alan dergilerde danışma kurulu üyesi ve hakem olarak yer almaktadır.

GÖKÇE ORHAN

Kadir Has Üniversitesi Bilgi Teknolojileri ve Programlama bölümünden mezun oldu. Kodlama ve Maker Eğitmen eğitimlerini tamamladı. Bilişim Teknolojileri öğretmenliği, eğitim teknolojileri yöneticiliği, maker & kodlama eğitmenliği yaptı ve mesleğinde 14. yılını doldurmaktadır.

MEHMET BOZYURT

Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra Sakarya Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi aldı. Mesleğinde 6. senesini dolduruyor.

NEVİN DÖLEK

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisans, Psikolojik Danışma ve RehberlikBölümünden yüksek lisans derecelerini almıştır. Doktorasını Marmara Üniversitesi EğitimBilimleri Enstitüsü’nde “Çocuklar Arasında Zorbaca Davranışlar” konulu tez çalışması iletamamlamıştır. Bir özel okulda uzun yıllar okul psikoloğu olarak çalışmıştır. BAKIŞ Eğitim vePsikolojik Danışmanlık Merkezi kurucusu ve yöneticilerindendir. Aile ve çift terapistidir.Çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerinde ve dışarıdan sözleşmeliyarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Uluslararası Okul Psikologları Derneği(ISPA)’nin yönetim kurulunda kongre koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. Çeşitli kitap vedergilerde okul psikolojisi, çocuk gelişimi ve gençler üzerine makaleleri yayımlanmış olanNevin Dölek , 2000 yılında Amerikan Okul Psikologları Derneği (NASP) , 2006 yılında iseUluslararası Okul Psikologları Derneği (ISPA) tarafından ödül verilmiştir.

Share this Story