Öykü Karcı Öztürk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans programını tamamladı. Lisans dönemi boyunca Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu, Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Prof.Dr. Oğuz Polat’ın yönettiği Çocuk İstismarı ile ilgili yapılan çalışmada yer aldı. Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve Gestalt Bakış Açısı Eğitimi olmak üzere birçok eğitime katıldı. Özel eğitim kurumlarında Psikolojik Danışman olarak görev yapıyor.

SOSYAL BECERİ EKSİKLİĞİ NEDİR?

SOSYAL BECERİ EKSİKLİĞİ NEDİR?

İnsanlar doğdukları andan itibaren başlayan ve hayat boyu devam eden yaşam sürecinde karşılaştıkları problemlerle başa çıkabilmek için bazı becerilere ihtiyaç duyarlar. Örneğin; akademik alanda bir sıkıntı olduğunda, belirli bir zeka seviyesi, konsantrasyon, dikkat, bilgi gibi becerilere ihtiyaç duyulurken, sosyal alanda… Continue Reading

Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi

Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi

Oyun çocuğun çevresini tanımasına, anlamasına, bir şeyler öğrenmesine, öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirmesine yarayan önemli ve gerekli bir faaliyettir. Oyun, kendiliğinden şekillenen, çocuğun öğrenmesine, yaratıcılığını geliştirmesine ve enerjisini boşaltabilmesine yarayan keyifli bir etkinliktir. Bir faaliyetin oyun olabilmesi için çocuğun oyunu… Continue Reading

Arcai's

Sender Email: Sender Name:
Your Subject :