Author

NURCAN İNAN

Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdikten sonra Yıldız Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Üniversite sırasında kısa bir dönem öğrenci değişimi ile Hollanda'nın Almaar Üniversitesinde eğitimine devam ederek Hollanda eğitim sistemini inceleme şansı buldu. California ve Melborne üniversitelerinde "Eğitimde Farklılaştırma" ve " Ölçme Değerlendirme" üzerine online sertifika programlarına katıldı. 16 sene eğitimcilik deneyimi (devlet okulu ve özel okullarda) yanında 5 sene de eğitim danışmanlığı görevini sürdürdü. Bu görev süresince birçok okul kuruluş ve yapılandırmalarında; öğretmen koçluğu, eğitim danışmanlığı ve program geliştirme görevini yaptı.

FARKINDA MIYIZ?

FARKINDA MIYIZ?

“Çoğu insan fizikseI veya düşünseI olarak kendi potansiyeI varIıkIarının çok azının farkındadır. Hepimiz, içinden hayaI biIe etmediğimiz şeyIeri çekip çıkarabiIeceğimiz yaşam sarnıçIarına sahibiz.” William James Farkındalık, insan doğasının en önemli özelliklerinden biri olarak tanımlanır çoğu kaynakta. Bu beceriyi geliştirmek için… Continue Reading

Okul ve Değişim

Okul ve Değişim

Yüzyıllardır okullar eğitimlerini gözden geçirmiş; çocuklar için en iyi eğitim modelinin peşinde olmuşlardır. Bu arayış 1800’lü yıllardan günümüze kadar sürmektedir. Birçok okul broşüründe okulların seçtikleri modellerin isimleri ile karşılaşırız. Kimisinin ismi tanıdıktır; kimisi yeni bir terim daha kazandırır lugatımıza. Sadece… Continue Reading

Arcai's

Sender Email: Sender Name:
Your Subject :