BÜMED MEÇ Okulları’nın tarihi binaları

BÜMED MEÇ Okulları’nın tarihi binaları

İstanbul’un eski Rum semtlerinden Arnavutköy ve Moda… Bu semtlerde eskiden Rum çocukların eğitim gördüğü ilk okul, metruk kaldıkları uzun bir dönemden sonra bugün BÜMED MEÇ Okulları aracılığıyla eğitim yuvası olmaya devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nun fethinden sonra İstanbul uzun bir süre yağmalanmaya maruz kaldı. Bir kısmı İstanbul dışına olmak üzere, halkın çoğu köle olarak satıldı. Böylelikle fetihten önce de giderek azalan nüfus yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Şehri canlandırmak amacıyla yerleştirilen yeni sakinler ise ya Müslüman Türkler ya da çeşitli Hristiyan topluluklarıydı. Kalan az sayıda Rum, Müslüman halkın yaşadığı merkezlerden uzakta, denize yakın yörelerde yaşamaya itildi. Bu yerleşim bölgeleri İstanbul içindeki eski kiliseler, okullar takip edilerek bulunabilir.

Bu bölgelerden ikisi Arnavutköy ve Moda. Bu semtlerde eskiden Rum çocukların eğitim gördüğü iki okul, şu an BÜMED MEÇ Okulları aracılığıyla eğitim yuvası olmaya devam ediyor.

Arnavutköy Rum İlkokulu 1902 yılında açılmıştı. Ancak öğrencisi olmadığı için atıl durumda olduğu gerekçesiyle 2009 yılında kapatıldı. Kapatılmasından sonra binayı kiralayan BÜMED, burayı Merak Eden Çocuk Arnavutköy Anaokulu adında, Rum çocukların yanı sıra anaokulu çağındaki tüm çocukların okuyabileceği bir okula dönüştürdü.24 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlayan okulun kapasitesi gittikçe büyüdü. Okul öncesi eğitimin yanında ilkokul ve ortaokul eğitimi de vermeye başlamasıyla, okulun ismi Merak Eden Çocuk’tan MEÇ Okulları’na evrildi.

Türkiye’de yetişen en değerli bilim insanlarından, Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli hocalarından ikisi, Prof.Dr.Yorgo İstefanopulos ve Prof.Dr.Kriton Curi’nin de eğitim gördüğü Kadıköy Rum İlköğretim Okulu ise 1861 yılında Caferağa semtinde, kızların ve erkeklerin ayrı binalarda öğretim gördüğü iki ilkokul olarak açılmıştı.1898’de bu iki okul, açılan anaokulu ile birlikte yeni binalarına taşınmıştı.1924’te okulun altı ilkokul sınıfından başka, iki ortaokul sınıfı da vardı.1946-47 yılından itibaren karma okul olarak öğretimine devam eden Kadıköy Rum İlkokulu da öğrenci eksikliği gerekçesiyle kapatıldı. BÜMED, metruk halde bulunan yapıyı 2013 yılında kiraladı ve okula dönüştürmek amacıyla aslına sadık kalarak restore etti. Şu an halen Merak Eden Çocuk Moda Anaokulu ve İlkokulu olarak eğitim ve öğretime devam eden kurum bünyesinde anaokulu ve ilkokul bulunuyor.

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.