MEÇ’TE YARATICI DRAMA

MEÇ’TE YARATICI DRAMA

Bizler MEÇ Ailesi olarak, balonumuzla umut dolu bir yolculuğa çıktık. Yanımıza “Yaratıcı Drama’yı”da almayı unutmadık. Yolculuğumuza sıcacık gülümsemeleriyle sınıflarımızdaki çocuklarımız eşlik ediyor. Kitaplarla ilgili oyunlar oynayan, farklı karakterlerin rollerine giren, farklı dünyaları canlandıran… Hissederek, yaşayan mutlu çocuklar…

3

Yaratıcı Drama’nın çocukların gelişimini nasıl etkilediğini öğrenmeye hazır mısınız? J Hadi başlayalım o zaman!

Yaratıcı Drama “mış” gibi yapma dediğimiz geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı olarak özellikle çocukların eğitiminde kullanılmasının yararlı olduğu yaparak yaşayarak öğrenme türüdür. Olayları gördüklerinden farklı değerlendirebilecekleri bir pencere açmalarına yardımcı olur. Yaratıcı Drama bir grup etkinliği olduğundan çocukların konuşma, başka birini dinleme, fikir verme gibi dil becerilerini ve birlikte çalışma, grup liderliği, grup uyumu, başka insanları anlama, empati gibi sosyal becerilerine destek olur.

4

Yaratıcı Drama planlarının tamamında hazırlık-ısınma, canlandırma ve değerlendirme aşamalarına yer verilir. Canlandırma aşamasında teknik olarak okul öncesi eğitime uygun olduğu düşünülen rol oynama, grup doğaçlama, ikili eş-zamanlı doğaçlama, küçük grup doğaçlama, öğretmenin role girmesi, sözsüz canlandırma, donuk imge, düşünce izleme ve dramatizasyon teknikleri kullanılarak sürecin zenginleştirilmesi amaçlanır.

5

 

Yaratıcı Drama Tiyatro Sergilemek Değildir!

Yaratıcı Drama oyun oynamak, tiyatro sergilemek, yılsonu gösterisi hazırlamak değildir. Yaratıcı Drama oyunu ve tiyatro yöntemini de yeri geldiğinde kullanan bir öğrenme türüdür.

Grup içerisinde, sürecin değerlendirilmesi kısmında gerçekleştirilen geri dönütler bireyin kendini tanımasına, kör alanının daralmasına katkı sağlar. Sorumluluklarının bilincinde olmasına yardımcı olur.

6

Yaratıcı Drama geniş bir çerçevedir ve uyarlanabilir. İnsanın insanla, müzikle, resimle, heykelle, edebiyatla ilişkisini güçlendirir. Ebeveynler olarak evde çocuklarımıza, zararlı olmayan artık malzemeler vererek bazen kendilerine oyuncaklar yapmaları sağlanabilir. Tencere, kaşık gibi malzemelerle kendi müziğini yapmaları teşvik edilebilir. “Bana bir ev çiz, araba çiz” yerine “boyalarınla kendi dünyanı, istediğini çizebilirsin” denilebilir.

1

Hayal gücünü örselemek yerine teşvik edici konuşmalar yapılırsa özgüvenleri desteklenir. Söylemek istediklerini açıkça ifade ederler. Yaptığımız Drama çalışmalarının çocuklarımızın ifade edici dilinin gelişimlerine önemli etkileri olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle çocuklarımızın kurdukları cümleler isim, fiil, fiilimsi, sıfat, edat, zarf, bağlaç ve zamir kullanımının önemli sayıda arttığının farkındayız.

Bizler hikâyelerle olayları, nesneleri, mekânları canlandırdık. Bu süreçte bazen bir ada, bazen bir rüya, bazen bir şapka, bazen bir mevsim olduk…”MIŞ” gibi yaptık. Bazen kitaplardaki kahramanların dünyasında bazen ise, kendi dünyamızda olayları sorguladık. Geçmişten geleceğe, “Şimdi ve burada” olmanın gücüyle uzandık.

 

10.11.2017

BÜMED Meç Okulları Arnavutköy

Drama Öğretmeni

Özge KAMER UZUN

 

 

 

 

 

 

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.