ÇOCUKLAR GELECEĞİN DİLİNİ ÖĞRENMELİ!

ÇOCUKLAR GELECEĞİN DİLİNİ ÖĞRENMELİ!

“ Bence bir ülkede herkes bilgisayar programlamayı öğrenmeli. Bir programlama dili öğrenmeli. Çünkü bu, insana nasıl düşünmesi gerektiğini öğretiyor. “ Steve Jobs

Institute for the Future’ın 2011 yılında yayınladığı istihdam projeksiyonuna göre 2020 yılında iş hayatında gerekli olacak beceriler;

 • Bilişimsel Düşünme
 • Yeni Medya Okuryazarlığı
 • Sanal İşbirliği
 • Tasarım Zihniyeti
 • Kültürler Arası Yetkinlik
 • Bilişsel Yük Yönetimi
 • Sosyal Zeka
 • Orijinal ve Uyarlanabilir Düşünme, Sezme ve Anlamlandırma

olarak tanımlanmıştır.

Bu doğrultuda, örneğin İngiltere yeni bir eğitim öğretim programı geliştirerek 5 yaşından itibaren 16 yaşına kadar, Bilişim dersi öğretim programını hayata geçirmiştir. Bilgisayar bilimleri, bilgi teknolojileri ve dijital okuryazarlık öğretilmektedir. Kod yazma, programlama yapma, bilgisayarların çalışma prensibi vb. konularında eğitimler verilmektedir. Bu öğretim programında, ayrıntılı olarak her kademe için beceriler tanımlamıştır.

Amerika Bilgisayar Eğitimcileri Derneği, Amerika’daki bilişim öğretimi için her bir kademeye özel öğretim programının çıktılarını tanımlamıştır. Uluslararası Eğitimde Teknoloji Derneği de bilişimsel düşünme becerilerinin öğretimi için bir kılavuz yayınlamıştır. Bu derneğin sadece bilgisayar dersinde değil, tüm diğer derslerde algoritmik düşünme ve bilişimsel düşünmenin kullanılması gerektiğini ve nasıl kullanılabileceğini gösteren bir kılavuzları vardır.

Bilişimsel düşünme becerisine sahip olan birey;

 • Problemleri bilgisayar veya başka bir araç kullanarak çözmeyi sağlayacak şekilde formüle edebilir,
 • Veriyi mantıksal olarak organize edebilir ve analiz edebilir,
 • Veriyi model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile sunabilir,
 • Algoritmik düşünme yolu ile çözüm üretebilir,
 • Olası çözümleri, olası aşamaları ve kaynakları en etkili ve verimli şekilde birleştirerek tanımlayabilir, analiz edebilir ve uygulayabilir,
 • Bu problem çözme sürecini diğer farklı problem durumlarına transfer edebilir ve genelleyebilir.

BÜMED MEÇ Okulları olarak biz de, ders ve kulüp çalışmalarında uyguladığımız programda öğrencilerin animasyon tasarlamalarını, kodlamanın temellerini öğrenmelerini, dijital okur yazarlıklarını geliştirmeyi, bilişimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor ve teknolojinin güvenli kullanımını önemsiyoruz.

2013 yılında başlayan, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve eğitim programlarında önemli bir yeri olan “Hour of Code” etkinliği sayesinde dünyanın dört bir yanından milyonlarca öğrenci kodlama öğrenmenin heyecanını yaşıyor. “Hour of Code”, özellikle çocukların kod yazmayı öğrenmesi ve farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir etkinliktir.

Code.org oluşumu tarafından “Europe Code Week” kapsamında bu yıl Google ve Code.org Türkiye Robincode tarafından 18 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen “Kodlama Saati” etkinliğine, tüketen değil üreten bir nesil yaratma yolunda atılan adımların bir parçası olmak amacıyla katılım gösterdik. Öğrencilerimiz kodlama uygulamaları yaparak neden sonuç ilişkileri kurdular ve  problem çözdüler.

Çocukların, teknolojinin nasıl üretildiğine karşı olan merakı tüm çevreler tarafından kabul edilmektedir. Öğrencilerin, teknolojiyi kullanırken tüketici rolünden üretici rolüne geçmesini felsefi olarak oldukça önemseyen okulumuz müfredatına eklediği “Kodlama ve Programlama” çalışmalarıyla geleceğin programcılarını yetiştiriyor olmaktan mutluluk duymaktadır.

KAYNAKÇA

http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf

http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/ComputingCurric.pdf

https://code.org/

ETZ 2016 / Doç.Dr.Şirin Karadeniz / Kodlama ve Oyun Tasarımı

 

 

 

 

 

 

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.

Arcai's

Sender Email: Sender Name:
Your Subject :