“DOSTUM MATEMATİK” Bir Konferansın Ardından

“DOSTUM MATEMATİK”  Bir Konferansın Ardından

BÜMED MEÇ Eğitim Konferansları serisinin ilki olan, “Dostum Matematik” İlkokulda Matematiksel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması Konferansı’nı 7 Kasım 2015 Cumartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirdik.

BÜMED MEÇ Okulları olarak, ilkokuldan itibaren çocukların matematikle dost olmalarına ve üst seviyede matematiksel düşünme becerilerine sahip bireyler olarak gelişim göstermelerine büyük önem vermekteyiz. Öğrencilerimizin analitik düşünmelerini, matematik dilini kullanmalarını, hayatta karşılaşacakları problemleri çözmelerini, hayatı anlamlandırırken matematik kavramlarından faydalanmalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nden matematik eğitimi alanında uzman danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Engin Ader tarafından okulumuzda Matematik Öğretimi Geliştirme Projesini yürütmekteyiz. Projede, okulumuzdaki sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimlerinin çocukların gelişimini destekleyecek ortamı sağlaması için titizlikle çalışılmaktadır.

Projenin fikir babası BÜMED MEÇ Okulları İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Öktemus’a özellikle teşekkür etmek isterim. Kendisinin iş hayatında gördüğü tecrübeler, fikre ilham oldu. Özellikle yetişkinlerin analitik düşünme, problem çözme konularında yaşadıkları zorluklar, erken yıllarda bu becerileri nasıl geliştiririz sorularını sormamıza neden oldu.

Okulumuzun misyonunu oluştururken özellikle merak eden, sorgulayan, özgür ve özgün düşünen bireyler yetiştirmenin altını çizdik. Sadece matematik derslerini değil, tüm derslerin içeriğini, sorgulamacı yaklaşım ile zenginleştirmek, öğrencilerin bilgiyi ezberle değil, sebep sonuç ilişkisi ile edinmelerini sağlamak en önemli amacımız oldu.

Bu fikirle Boğaziçi Üniversitesi  İlköğretim bölümünde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olan ve matematik öğretmeni eğitimi, problem çözme ve çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda araştırmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Engin Ader ile görüşmelere başladık. Kendisinin alanın içinden gelen bir akademisyen olması bizleri etkiledi. 2014 Ağustos ayında hizmet içi eğitim döneminde başlayan proje, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi BAP Projesi olarak onaylandı.

BÜMED MEÇ Okulları’nda 2. yılına giren çalışmamız, sınıf öğretmenlerinin çocukların analitik düşünmelerini, örüntü görebilmelerini, genelleme yapabilmelerini, matematik dilini kullanabilmelerini, benzerleriyle hayatta da karşılaşabilecekleri problemleri çözmelerini, hayatı anlamlandırırken matematik kavramlarından faydalanmalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla matematik etkinliklerinin verimli kullanımına odaklanmaktadır.

Matematiği ve matematiksel düşünmeyi hayatlarının bir parçası olarak gören çocuklar yetiştirmek, merakın matematikselleşmesi ve Merak Eden Çocuk Okulları’na özgü bir matematik öğretim yaklaşımı geliştirmek amacıyla yola çıktık.

Konferansın açılış konuşmasını yapan öğrencilerimizden Alya, Mickey Mouse’un bir sözünü hatırlattı bizlere:  “Aritmetik, ayakkabıları çıkarmadan yirmiye kadar sayabilmektir.” Diğer konuşmacımız Deniz ise, “Sizin için matematik geleceğe yatırım yapabilmekken bizim için teneffüse kaç dakika kaldığını hesaplamak ya da saklambaç oynarken 50 saniye içinde kendimize saklanacak en uygun yere karar vermektir” derken çocuk gözünden matematiğin anlamını vurguladı bizlere.

dostum matematik-10

Güne proje danışmanımız Engin Ader’in projenin detaylarını ve ilk bulgularını paylaştığı sunumu ile başladık. Engin Hoca, öğrencinin bir görev içerisinde soru ya da problemlere başarılı bir şekilde cevap verebilmesi için gerekli olan düşünme seviyesi ve biçimini yani bilişsel istem seviyesini arttırmayı hedeflediği vurgusu ile başladı konuşmasına. Temel sorumuz, matematik eğitimindeki bağlam düşünüldüğünde sınıf öğretmenleriyle yürütülecek bir senelik bir hizmet içi eğitim programıyla öğretmenlerin matematik görevlerini uygulama kalitelerinde nasıl değişiklikler olacağıydı. Hizmet içi eğitimler ve hedefe odaklı programın yanı sıra sınıf içi video çekimleri ve sonrasında yapılan geri bildirim toplantıları öğretmen araştırmacı işbirliğini arttırdı. Bulgular içerisinde nitel içerik analizlerine göre öğretmenlerin uygulamalarında hem yüksek bilişsel istem seviyeli etkinlikler seçme, hem de kullandıkları matematiksel etkinlikler esnasında bilişsel istem seviyesini üst seviyede tutma ve öğrencilerin görüşlerine ve sınıf içi tartışmalara daha fazla vurgu yapılması yönünde bir gelişim olduğu ortaya çıkmaktadır. Projenin ilerleyen safhalarında sınıf öğretmenlerimizle çalışmalar devam ederken, öğretim uygulamalarıyla öğrencilerin öğrenmesi ve gelişimi arasındaki ilişkiye daha fazla odaklanacak ve öğretim yaklaşımı ile ilgili ürünler derlenecektir.

dostum matematik-25

Engin Hoca’nın sunumunun ardından panelimiz gerçekleşti.

Moderatörlüğünü, okulumuzun akademik danışmanı Doç. Dr. Zeynep Kızıltepe’nin yaptığı panelimizde,  farklı disiplinler için gerekli matematiksel beceriler üzerinden ilkokul matematik eğitiminin gereklilikleri tartışıldı. Değerli panelistlerimiz Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin, Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Altok kendi bakış açılarından matematik eğitimini değerlendirdiler.

dostum matematik-56

Misafirlerimizin güney kampüsün tadını çıkardıkları öğle yemeğinin ardından değerli sanatçı Gülcan Altan’dan muhteşem bir müzik dinletisi ile konferansın öğleden sonraki oturumuna başladık.

dostum matematik-90

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan OLKUN’nun sunumunda matematiğin bazı kişilere çok zor gelirken bazıları için neden kolay olduğunun ipuçlarını gördük. Değerli hocamız, günlük hayatta sayıları çokça kullandığımız ve matematik birçok mesleki, bilimsel ve akademik alanda kullanıldığından sayı hissinin önemini ve şipşak sayılama (subitizing) kavramının detaylarını örneklerle paylaştı.

dostum matematik-92

Son konuşmacımız ‘Grey Matters Education’ Eğitim Kurumunun kurucu ortaklarından, Dr. Marjorie HENNINGSEN,  matematiksel düşünmeyi, anlayışı ve becerileri öğrenci önderliğinde sorgulamayla geliştirmek başlıklı sunumunda özellikle sorgulamanın ve soru sormanın önemine değindi. Otuz yıllık alan tecrübesi olan hocamız sadece konferans konuşması ile değil, okulumuz öğretmenleri ile yaptığı çalıştaylarla ve Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği öğrencilerine verdiği seminerle de birikiminden faydalanmamızı sağladı.

dostum matematik-129

Yaklaşık 550 matematik gönüllüsünün katıldığı konferansın bu derece ilgi görmesi eğitim camiası adına sevindiricidir. MEÇ Ailesi olarak hem böyle değerli bir projeyi yürütmek, hem de bu ışığı farklı eğitim kurumlarına yaymaktan dolayı gururluyuz.

dostum matematik panaroma 9

BÜMED MEÇ Okulları olarak okullarımızdan örnekleri paylaşmaya devam edeceğiz.
Umarım “Dostum Matematik” Konferansı ülkemizde iyi örneklerin artmasına ışık olur.
Yenilikçi yaklaşımları destekleyen ve öncülük eden okul kurucularına, değerli danışmanlarımız Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerine, konferansa katılan tüm matematik gönüllülerine ve emeği gecen tüm MEC Ailesine en içten teşekkürlerimi sunarım.
Her şey güzel çocuklarımız için, aydınlık bir Türkiye için…

 

Yelda Acarbay

BÜMED MEÇ Okulları

Okullar Müdürü

 

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.